Klubben ble stiftet 11.april 2005, og er medlem av Norges Triatlonforbund.

Org.nr. i Enhetsregisteret 990 705 836

Styret
Leder: Henrich Henriksen, leder@tonsbergtri.no, Mob: 91774669
Nestleder: Ivan Christophersen, Mob. 90821066 
Styremedlem: Tone Heggberget
Styremedlem: Thomas Muller, Mob. 90782055 
Styremedlem: Paul Hallan Svendsen, Mob. 90531642 
Styremedlem: Stig Gjermundsen, Mob. 97601929 
Vara: Ruth-Anne Rojahn
Vara: Jorid Aasbø Lakerveld
Kasserer: Christopher Rønning, Mob. 93016547

Valgkomite
Leder: Svein Drtina
Cesilie Hegna

Revisorer
Espen Abrahamsen
Cesilie Hegna

WebMaster
Lars-Martin Hejll


Årsmøtet
Årsmøtet er høyeste organ i klubben. Her kan alle medlemmer delta og bestemme klubbens utvikling, gjøremål og velge sitt styre.

Levert av IdrettenOnline