Klubben ble stiftet 11.april 2005, og er medlem av Norges Triatlonforbund.

Org.nr. i Enhetsregisteret 990 705 836

 

Styret

 • Leder: Henrich Henriksen, leder@tonsbergtri.no, Mob: 91774669
 • Nestleder: Ivan Christophersen, Mob. 90821066
 • Kasserer: Thomas Muller, Mob. 90782055
 • Styremedlem: Hege Flaten Pedersen
 • Styremedlem: Ole Andreas Schøyen
 • Styremedlem: Thomas Muller, Mob. 90782055
 • Styremedlem: Paul Hallan Svendsen, Mob. 90531642
 • Styremedlem: Jorid Aasbø Lakerveld
 • Styremedlem: Håkon Vestby
 • Vara: Tone Heggberget
 • Vara: Steingrim Sandvik

 

Valgkomite
Leder: Svein Drtina
Medlem: Jørn Willy Olafsen

Revisorer
Espen Abrahamsen
Ragnar Slettvik 

WebMaster

Paul Hallan Svendsen


Årsmøtet
Årsmøtet er høyeste organ i klubben. Her kan alle medlemmer delta og bestemme klubbens utvikling, gjøremål og velge sitt styre.


Levert av IdrettenOnline