Klubben ble stiftet 11.april 2005, og er medlem av Norges Triatlonforbund.

Org.nr. i Enhetsregisteret 990 705 836

 

Styret
Leder: Henrich Henriksen, leder@tonsbergtri.no, Mob: 91774669
Nestleder: Ivan Christophersen, Mob. 90821066

Kasserer: Cecilie Hegna
Styremedlem: Tone Heggberget
Styremedlem: Thomas Muller, Mob. 90782055
Styremedlem: Paul Hallan Svendsen, Mob. 90531642
Styremedlem: Stig Gjermundsen, Mob. 97601929
Vara: Jorid Aasbø Lakerveld

Vara Hanna Bjelland

 

Valgkomite
Leder: Svein Drtina
Medlem: Jørn Willy Olafsen

Revisorer
Espen Abrahamsen
Ragnar Slettvik 

WebMaster
Lars-Martin Hejll


Årsmøtet
Årsmøtet er høyeste organ i klubben. Her kan alle medlemmer delta og bestemme klubbens utvikling, gjøremål og velge sitt styre.


Levert av IdrettenOnline