Hvis du som medlem har hatt utlegg på vegne av klubben, eller av andre grunner krever å få utbetalt et beløp fra klubben, må du fylle ut utleggsskjema. Skjemaet skal fylles ut med fullt navn og en god beskrivelse av hvorfor man har lagt ut penger, og hva utlegget gjelder. Skjemaet skrives ut og signeres.

I tillegg er det viktig at du tar vare på kvitteringer. Signert skjema og kvitteringer skannes inn og sendes som en pdf til klubbens kasserer på epost kasserer@tonsbergtri.no.


UtleggsskjemaUtlegg TTK.xlsx