Retningslinjer for sosiale medier i Tønsberg Triathlonklubb.

Tønsberg Triathlonklubb (TTK) er opptatt av at hver treningsgruppe har «levende» sider som suppleres med små nyheter, linker til nyheter på nettsidene og bilder på TTKs offisielle Facebookside samt på Instagram via hashtag #tønsbergtriathlon. Ved utstrakt bruk av nettsidene vil kommunikasjon og informasjon blir tilgjengelig for flest mulig, både utøvere, foresatte og andre interesserte.


Mål for bruk av sosiale medier

 • Sosiale medier skal ikke erstatte klubbens andre informasjonskanaler, men være et supplement.
 • Det er viktig for TTK å være i de kanalene målgruppen foretrekker.
 • TTK vil gjennom sosiale medier komme i dialog med interessenter.
 • Gi rask informasjon til medlemmer og foresatte.
 • Kommunisere sponsorer og samarbeidspartnere.
 • Skape stolthet.


Retningslinjer

 • Alle som publiserer på TTKs sosiale medier, skal være bevisst på at de er TTKs stemme utad.
 • Innlegg som av redaktør anses som upassende og eller krenkende, vil bli fjernet. Som redaktør regnes alle medlemmene i styret. Eller ansvarlige for gjeldende gruppe.
 • Alt arbeid på sosiale medier skal skje i tråd med TTKs kjerneverdier
 • FELLESSKAP
 • INKLUDERENDE
 • IDRETTSGLEDE


Bruk av bilder

Bilder av identifiserbare personer skal ikke publiseres uten aktivt samtykke fra de involverte personene. Det vil si at hver person som er avbildet må individuelt takke ja, enten muntlig eller skriftlig, til at ett eller flere bilder blir publisert på internett. For barn under 15 år skal også en foresatt gi samtykke.

Spesielt når man bruker bilder av mindreårige, er det viktig at man velger bilder som framstiller barna på en positiv måte. Vær forsiktig med bruk av bilder der barn har lite klær (f.eks. badeklær), og publiser aldri bilder med høy oppløsning. Prøv å unngå bruk av nærbilder, ta heller bilder på avstand.

Situasjonsbilder eller oversiktsbilder, der aktiviteten heller enn personene er motivet og hvor ingen av personene er identifiserbare, kan publiseres uten tillatelse fra personene på bildet.


Bilder eller ytringer som faller utenfor retningslinjene

Dersom du oppdager bilder som TTK medlemmer har publisert og som faller utenfor retningslinjene våre, oppfordres du til snarest å melde dette til styret@tonsbergtri.no.


Bruk av sosiale medier

TTKs bruk av sosiale medier skal ikke bidra til et press for at barn og unge skal bli medlemmer av sosiale nettverk. Husk at alle sosiale nettverk har en aldersgrense som skal respekteres.

Utover TTKs offisielle Facebookside kan hver treningsgruppe opprette lukket gruppe på Facebook. En eventuell Facebookgruppe skal supplere bruken av nettsiden.


Nettvettregler

 1. Bilder og tekst skal ikke inneholde elementer av ironi, mobbing, negative kommentarer
 2. Respekter alltid opphavsrettigheter (man kan ikke fritt publisere bilder man finner gjennom f.eks. Googlesøk)
 3. Inaktive Facebookgrupper skal legges ned
 4. Husk å være en god ambassadør for TTK på nett
 5. TTKs Facebook skal ikke brukes til kjøp og salg.


Mer informasjon

Du finner mer om personvern hos Datatilsynet.