Tilbakemeldinger

Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring. For å bli bedre er vi avhengige av å få tilbakemeldinger fra medlemmene. Vi ønsker både positive og kritiske tilbakemeldinger. Hvis du er kritisk til noe, er det fint om du kommer med forslag til hvordan ting kan bli bedre.

Hva ønsker vi tilbakemelding på? Det meste :-) Eksempler kan være

  • Fungerer treningene våre bra?
  • Er vi flinke nok til å informere medlemmene om hva som skjer?
  • Er det noe med arrangementene våre som kan bli bedre?
  • Osv.

Alle tilbakemeldinger mottas med takk!


leder@tonsbergtri.no