Klubben ble stiftet 11.april 2005, og er medlem av Norges Triatlonforbund.

Org.nr. i Enhetsregisteret 990 705 836

 

Styret

  • Leder: Theo Lakerveld, leder@tonsbergtri.no, Mob: 41763631
  • Kasserer: Frank Storli, Mob. 47653181
  • Nestleder: Knut Westad
  • Styremedlem: Thea Mørk Sandviken
  • Styremedlem: Maiken Byman
  • Styremedlem: Caroline R. Aasen
  • Styremedlem: Terje Oxholm
  • Styremedlem: Jan Espen Sørsdal
  • Vara: Henrich Henriksen 

 

Valgkomite

Leder: Thomas Christoffersen
Medlem: Audun Berg

Revisorer

Espen Abrahamsen
Ragnar Slettvik 

WebMaster

Caroline R. Aasen


Årsmøtet
Årsmøtet er høyeste organ i klubben. Her kan alle medlemmer delta og bestemme klubbens utvikling, gjøremål og velge sitt styre.