Klubben ble stiftet 11.april 2005, og er medlem av Norges Triatlonforbund.

Org.nr. i Enhetsregisteret 990 705 836

 

Styret

  • Leder: Theo Lakerveld, leder@tonsbergtri.no, Mob: 41763631
  • Kasserer: Frank Storli, Mob. 47653181
  • Styremedlem: Henrich Henriksen
  • Styremedlem: Knut Westad
  • Styremedlem: Frank Storli 
  • Styremedlem: Thea Mørk Sandviken
  • Styremedlem: Ruth Anne Rojahn
  • Vara: Ole Andreas Schøyen

 

Valgkomite
Leder: Thomas Christoffersen
Medlem: Audun Berg

Revisorer
Espen Abrahamsen
Ragnar Slettvik 

WebMaster
Frank Storli


Årsmøtet
Årsmøtet er høyeste organ i klubben. Her kan alle medlemmer delta og bestemme klubbens utvikling, gjøremål og velge sitt styre.